JANÁK, spol. s r.o.

HOMEČINNOSTICERTIFIKÁCIATYPYFOTODOPYTKONTAKTY

ROZVÁDZAČEELEKTROPREDAJŇE     


  Vitajte na stránke firmy JANÁK

      Spoločnosť JANÁK je súkromná firma strojárenského charakteru v Snine od roku 1994. Spoločnosť JANÁK sa zaoberá výrobou žeriavov a žeriavových dráh. Žeriavy následne montuje , uvádza do prevádzky s všetkými povinnosťami dodávateľa. Žeriavy môžu pracovať vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí. Možnosti riadenia žeriavov sú, s rádiovým ovládaním na diaľku, alebo zo zeme, ovládacím panelom zavesenom na moste ,alebo z kabíny. Žeriavy je možné dodávať od 0,5t do 20t a viac.  Zvláštne úpravy  je nutné vopred pre jednať .Napríklad úpravy elektrickej  inštalácie ovládačov ,frekvenčné meniče , taktiež môžu byť jedno nosníkové alebo dvoj nosníkové. Výpočet oceľových konštrukcii žeriavov a žeriavových dráh je vypracovaný podľa  STN 270103, STN 730401 a ostatnými súvisiacimi normami a predpismi podľa  požiadaviek Vyhlášky ÚBP SR Č. 718/2002 Z.z., s prihliadnutím na požiadavky zákazníka. Výroba oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh je vykonávaná podľa  STN 732601 za podmienok stanovených  Vyhláškou ÚBP SR Z.z.    Skúšanie žeriavov sa vykonáva podľa Vyhlášky ÚBP SR Č. 718/2002 Z.z. v rozsahu stanovenom  STN 270 142. Žeriavy a dráhy sa dodávajú natreté, nastriekané základným a povrchovým náterom. Všetci pracovníci, ktorí pracujú vo firme JANÁK majú bohaté skúsenosti vo svojej profesii.